Regels en gevolgen die van toepassing zijn op giften aan de culturele ANBI ‘Stichting De Damwachters’ volgens de zogeheten Geefwet van 2012.

1. Vermindering van inkomstenbelasting bij een eenmalige gift:

Rekenvoorbeeld

Eenmalige gift door particulieren Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Verzamelinkomen per jaar € 50.000 € 80.000
Maximaal aftrekbaar per jaar (a) € 5.000 (100%) (a) € 8.000 (100%)
Verhoging t.g.v. gift aan Stichting De Damwachters met een culturele ANBI-status, 25% van maximaal € 5.000 € 1.250 € 1.250
€ 6.250 € 9.250
Niet aftrekbaar drempelbedrag, 1% van verzamelinkomen 1) € 500 € 800
Fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden verplichting € 5.750 € 8.450
 
Vermindering inkomstenbelasting, 42% resp. 52% (b) € 2.415 (b) € 4.394
 
De netto gift wordt aldus (a-b) € 2.585 (52%) (a-b) € 3.606 (45%)

1) Dit bedrag wordt verminderd met eventuele andere giften, zodat door teruggave van de inkomstenbelasting de netto gift aan Stichting De Damwachters, zelfs 35% van het geefbedrag kan worden.

2. Periodieke giften door particulieren

Gedurende vijf jaar kunt u een bedrag geven aan Stichting De Damwachters als een culturele ANBI, waarbij volgens de Geefwet van 2012:

Notaris J.R.B. Heemstra te Leiden, die ook Stichting De Damwachters adviseert, heeft een tekst van deze akte gereed liggen, waar alleen nog de persoonsgegevens van de gever en het geefbedrag ingevuld moeten worden. Bij giften van minimaal € 500 in vijf jaar (€ 100 per jaar), neemt Stichting De Damwachters de kosten van deze akte voor haar rekening.

Rekenvoorbeeld

Periodiek giften door particulieren Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Verzamelinkomen per jaar € 50.000 € 80.000
Gift per jaar (a) € 600 (100%) (a) € 3.000 (100%)
Verhoging fiscale aftrekpost per jaar met 25% € 120 € 750
Fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden verplichting € 720 € 3.750
Vermindering inkomstenbelasting:
Vermindering inkomstenbelasting, 42% resp. 52% (b) € 302 (b) € 1.950
 
De netto schenking wordt aldus per jaar: (a-b) € 298 (50%) (a-b) € 1.050 (35%)

3. Aftrekbare giften door vennootschappen

De gift kan per boekjaar maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000 zijn. Het geefbedrag wordt voor de fiscale aftrek met maximaal 50% van € 5.000 (€ 2.500 per boekjaar) verhoogd.

Rekenvoorbeeld

De vennootschap doet een gift van bijvoorbeeld (a) € 30.000
Verhoging van de aftrekpost bij gift aan een culturele ANBI € 2.500
€ 32.500
Besparing op vennootschapsbelasting 25% van € 32.500 (b) € 8.250
 
De netto gift wordt aldus (a-b) € 21.750

NB: Voor ondernemers zonder vennootschap gelden de regels sub 1 en 2.

Uw gift

Uw gift kunt u overmaken op bankrekening NL60 RABO 0175 833 494 t.n.v. Stichting De Damwachters te Leidschendam-Voorburg. Als u een periodieke gift wilt doen gedurende vijf jaar kunt u hier terecht voor de volmacht en het formulier schenkingsakte. Notaris mr. J.R.B. Heemstra zal aan de hand daarvan een notariële akte opstellen en aan u opsturen.