Tijd om in actie te komen voor
het roemruchte verleden

We gaan er voor zorgen dat de interessante geschiedenis over onze ‘bakermat’ voor altijd behouden blijft. Het is een belangrijk aspect van onze cultuur, die we niet verloren mogen laten gaan. Daarom een kunstwerk in de vorm van een bronzen beeldengroep, die ons zal blijven herinneren aan de pioniers die er in het verleden voor gezorgd hebben dat hier een veilige en welvarende omgeving kon ontstaan. Dit initiatief is belangrijk voor ons als bewoners rond deze historische plek, echter ook voor volgende generaties. Uw gift is daarbij onmisbaar.

De fiscus maakt het sinds vorig jaar ook erg aantrekkelijk. De nieuwe zogenoemde Geefwet van 2012 maakt het mogelijk om giften voor een cultureel doel, voor fiscale aftrek in aanmerking te laten komen. Door teruggave van inkomstenbelasting draagt de Belastingdienst 50 tot 65% bij aan uw gift. De Belastingdienst maakt het dit keer niet alleen makkelijk, maar een gift is vooral ook gunstiger voor u!

Om de financiering te regelen is een speciale stichting opgericht onder de naam ’Stichting De Damwachters’ waarmee we samen het kunstwerk gaan financieren om het na gereedkomen aan de bevolking cadeau te doen. Gevers aan deze stichting geven in dit geval aan henzelf, terwijl de fiscus een flinke duit in het zakje doet.

Het zal dan ook een kunsten gedenkobject worden van onszelf en voor onszelf, waar we trots op kunnen zijn. Het komt op een mooie historische plek op de sluiskant te staan, naast de sluiskolk.

Uw gift

Uw gift kunt u overmaken op bankrekening NL60 RABO 0175 833 494 t.n.v. Stichting De Damwachters te Leidschendam-Voorburg. Als u een periodieke gift wilt doen gedurende vijf jaar kunt u hier terecht voor de volmacht en het formulier schenkingsakte. Notaris mr. J.R.B. Heemstra zal aan de hand daarvan een notariële akte opstellen en aan u opsturen.