de Damwachters
laatste nieuws

Leidschendammers en wethouder Houtzager onthullen Damwachters

Leidschendamse geschiedenis komt tot leven met Damwachters in Sluisgebied

Afgelopen zaterdag 7 september werd onder luid applaus aan de Sluiskant het kunstwerk de Damwachters onthuld. Wethouder Houtzager en initiatiefnemer Igo van Bohemen riepen het massaal toegestroomde publiek op gezamenlijk de beelden te ontdoen van de verpakking. “Een beeldbepalend kunstwerk ter herinnering aan de ontstaansgeschiedenis van Leidschendam, van een dam in de Vliet tot de bloeiende stad die het nu is.” Igo van Bohemen leidde het publiek rond in de rijke geschiedenis van Leidschendam. Van stedentwisten tot beroemde bezoekers zoals Rembrandt en de gezellige drukte in het nieuwe damcentrum en het opgeknapte Sluisgebied. Van Bohemen: “De Damwachters zijn van de Leidschendammers voor de Leidschendammers. Hopelijk worden ze een ontmoetingspunt voor veel mensen. Om nieuwtjes uit te wisselen en te roddelen. Zo was het vroeger en zo moet het weer worden.”

Enthousiasme
Wethouder Houtzager van Leidschendam-Voorburg verwoordde het enthousiasme dat veel mensen voelen bij deze unieke toevoeging in het straatbeeld van Leidschendam. “Het is een geweldig particulier initiatief en een fantastische toevoeging aan het mooie, nieuwe Sluisgebied als sluitstuk van het vernieuwde Damcentrum.” Shantykoor Midscheeps zong alle aanwezigen toe met toepasselijke zeemansliederen. Een paar honderd toeschouwers kregen koffie en ijsjes aangeboden van Stichting de Damwachters.

Hans Kuyper
Na het uitpakken van de beelden gaf beeldhouwer Hans Kuyper een toelichting op zijn ontwerp. Drie generaties, met ieder hun eigen attributen. De trouwe hond op de schouder van de volwassenheid. De toekomst, verbeeld door de jeugd. Wijzend over de Vliet waar de boten en daarmee de economische ontwikkeling vandaan komt. De ouderdom, de wijsheid met de eerste steen die de dam in de Vliet verbeeld.

Bakermat en aaibaarheid
De beelden staan aan de Sluiskant omdat het Sluisgebied de bakermat is van de geschiedenis van Leidschendam. Hier is Leidschendam ontstaan. De Damwachters staan symbool voor deze geschiedenis en zullen hopelijk nog eeuwenlang gastheren zijn voor alle bezoekers van het historisch centrum. Niet alleen om naar te kijken, maar ook om aan te raken. Initiatiefnemer Igo van Bohemen: “Kinderen kunnen op de beelden klimmen, zodat het donkerbruine brons weldra glimmend koper wordt op sommige plekken. Het beeld moet gebruikt. Daarmee wordt het echt een stukje cultuurerfgoed van ons allemaal.”

Leytsche Dam
Het was een dam die al in de 13e eeuw dwars door de Vliet was aangelegd, opdat de stad Delft droge voeten kon houden, waar echter eeuwenlang veel over te doen is geweest. Het werd de twistappel tussen de Hollandse steden Leiden, Delft/Den Haag, Gouda, Dordrecht en Haarlem. Alle schepen moesten langs Gouda, Dordrecht en Haarlem varen om daar tol te betalen. Kuiperijen en twisten waren hiervan het gevolg. Somtijds ook wel een oorlogje, waarbij Gouda een ‘legertje’ vagebonden naar de Leytsche Dam stuurde om daar de overtoom, waarmee schuitjes over de dam werden gesleept, kort en klein te slaan. Bij het beleg van Leiden in 1574, waarbij ook de polders in Wilsveen en Stompwijk door de Spanjaarden onder water werden gezet, maakten zij ook korte metten met de Leytsche Dam. In de 17e eeuw kreeg de Leytsche Dam een vrediger bestemming. Rond dit obstakel in de Vliet ontstond een overstapstation voor trekschuiten. Elke dag stapten zo’n 300 passagiers uit de trekschuit aan de Leidse Kade, liepen dan over de dam en stapten in een andere trekschuit aan de Delftse Kade en vice versa. Zo’n 600 reizigers liepen elke dag over het Sluisplein. Dat gaf dynamiek rond de dam. Logementen en herbergen zoals ‘Het Wapen van Amsterdam’ en ‘De Vier Heemskinderen’ vestigden zich op de bakermat van Leischendam. De Leytsche Dam was tussen 1650 en 1850 een succesvol trekschuitenknooppunt van Holland, waar bekende personen uit onze vaderlandse geschiedenis hebben gelopen of hebben overnacht. Zoals de gebroeders De Witt, Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer.

Financiële steun
Het kunstwerk is gefinancierd met een lening. Giften zijn dan ook van harte welkom. Financieel steunen kan met groot fiscaal voordeel. Kijk hiervoor op deze pagina.


Bronzen plaat

Zomer 2014 - In het voorjaar werd een uitleg over het beeld met een beknopte geschiedenis van Leidschendam waar het beeld naar verwijst, gevat in een bord naast het beeld. Dit bord is door velen gelezen, maar moest uiteindelijk toch vervangen worden door een meer duurzame oplossing. Gekozen werd voor een bronzen plaat in de bestrating. Deze is inmiddels aangebracht. Door slijtage zullen de letters vanzelf gaan glimmen. Net als het beeld zelf.


Onthulling op 7 september!

Op zaterdag 7 september zal loco-burgemeester Marcel Houtzager, samen met initiatiefnemer Igo van Bohemen om 11.00 uur de beelden onthullen. De beelden worden op dit moment in brons gegoten in een speciale bronsgieterij in Geldermalsen. Na de onthulling zal kunstenaar Hans Kuyper een korte toelichting geven op het ontwerp en de symboliek. Inmiddels komen er van uit diverse kanten giften voor de aflossing van de lening waarmee het beeld nu wordt gefinancierd. De gulle gevers worden binnenkort op een bronzen plaat vermeld, vlak naast het beeld. De belangstelling voor de beeldengroep is inmiddels groot geworden, er worden tijdens de onthulling dan ook veel mensen verwacht om getuige te zijn van het tastbaar worden van de cultuur historische identiteit van Leidschendam.


Damwachters naar de gieterij

Beeldengroep voor het Sluisgebied nadert voltooiing

Leidschendam, juli 2013. De meer dan levensgrote beeldengroep de Damwachters nadert de laatste fase voor voltooiing: het gieten in brons. Het afgelopen jaar werd de beeldengroep in het atelier van beeldend kunstenaar Hans Kuyper in was vervaardigd. Tot de laatste dag voor het vervoer werd aan het beeld gewerkt: ‘Je ziet altijd nog kleine dingen die nét even wat beter kunnen. Het wordt een groot beeld in de openbare ruimte dus het wordt bekeken en beoordeeld door heel veel mensen. Alle details zijn dan ook belangrijk.’

De beelden waren te groot om vervoerd te kunnen worden zonder beschadigingen. Met lede ogen zag Hans Kuyper dan ook zijn enorme creatie in stukken gezaagd. In de gieterij worden de stukken weer aan elkaar gemaakt om een bronzen afgietsel te maken. Dit proces zal de komende weken plaatsvinden. Plaatsing en onthulling van het beeld in het Sluisgebied van Leidschendam is gepland in de eerste week van september 2013.

Voor alle Leidschendammers
De beeldengroep symboliseert de economische ontwikkeling van Leidschendam vanaf het moment van de dam in de Vliet ruim vier eeuwen geleden. Deze dam vormde de basis voor de ontwikkeling van de stad Leidschendam via de kernen Veur en Stompwijk tot het – ook economisch – bruisende geheel wat het nu is geworden. “Iedere stad heeft wel een iconisch beeld dat symbool staat voor de stad en de identiteit die de inwoners er aan ontlenen. Voor ons zullen dat de Damwachters worden. Fier, nuchter, hard werkend en toekomstgericht. Ik hoop dat alle Leidschendammers zich verbonden gaan voelen met het beeld.”, aldus initiatiefnemer Igo van Bohemen.

Grote en kleine bijdragen
Om de verbondenheid met het beeld te tonen wordt alle Leidschendammers een kleine bijdrage gevraagd. De aanloopkosten zijn gefinancierd met een particuliere lening en deze moet terugbetaald worden. Inmiddels zijn al diverse fondsen en bedrijven bereid gevonden om een bedrag te schenken. Door de nieuwe ‘geefwet’ kost een gift in sommige gevallen slechts de helft. Ofwel voor 50 euro aan kosten 100 euro geven. De Damwachters participeren inmiddels ook in het Rabobank Coöperatiefonds, waar het de strijd aan gaat met 14 andere goede doelen. De leden van de Rabobank kiezen uiteindelijk waar het geld van het fonds dit jaar naar toe gaat. Bent u lid van de Rabobank? Stem dan op de Damwachters!

Iedereen die een bijdrage levert wordt herinnerd. Er wordt nog gedacht over de wijze waarop, maar uw naam zal voor de komende generaties Leidschendammers met trots aan het beeld verbonden blijven.


Graafwerkzaamheden fundatie Damwachters

Leidschendam - Op 8 mei jongstleden zijn de graafwerkzaamheden gestart aan de sluis voor de fundatie van de Damwachters. De grote bronzen beeldengroep die de geschiedenis van Leidschendam symboliseert zal in de loop van de zomer geplaatst worden. De beeldengroep zal rusten op een natuurstenen plateau op een betonnen fundering. Met de graafwerkzaamheden voor deze fundering is de eerste stap gezet voor de daadwerkelijke realisatie van De Damwachters. Deze beeldengroep van beeldhouwer Hans Kuyper verbeeldt de opbouw van economische activiteit bij de Leytsche Dam.


Erfgoed Leidschendam bijt spits af met donatie Damwachters

Leidschendam 15 april 2013 - Afgelopen woensdag overhandigde Hans Grootenhuis, voorzitter Vereniging Erfgoed Leidschendam, een cheque ter waarde van € 1.000,- aan Igo van Bohemen, voorzitter Stichting de Damwachters. De gift draagt bij aan de realisatie van de beeldengroep De Damwachters die in het Sluisgebied geplaatst wordt deze zomer. Vereniging Erfgoed Leidschendam is blij met het initiatief van Igo van Bohemen. Hans Grootenhuis: “Het beeld symboliseert de ontstaansgeschiedenis van ons dierbare Leidschendam. Als vereniging die zich bezighoudt met erfgoederen en cultuur historie is dat natuurlijk geweldig.” De gift moet naar de mening van betrokkenen het startschot vormen voor vele volgende giften. “Het beeld wordt gemaakt en geplaatst voor de inwoners van Leidschendam. Zodat zij daarin erkenning zien van de ‘roots’ van hun woonplaats, wat tot nu toe nog niet in het straatbeeld te zien was.” Hans Grootenhuis: “Wij zijn trots dat wij een van de eersten zijn die bedrag schenkt voor dit beeld. We hopen dat er nog velen volgen!”

De beeldengroep De Damwachters is een initiatief van een aantal Leidschendammers die vinden dat Leidschendam en de Leidschendammers een eigen kunstwerk verdienen. Nu het Damcentrum en het sluisgebied is opgeknapt, ontbrak er nog een element: kunst. De initiatiefnemers wilden met dit kunstwerk van de Delftse kunstenaar Hans Kuyper niet alleen het straatbeeld verlevendigen, maar ook een symbool neerzetten dat verwijst naar de roemrijke geschiedenis van Leidschendam. Deze geschiedenis kende de Vliet als een van de belangrijke ontstaansredenen. Door de dam in de Vliet ontstond al vroeg in de zestiende eeuw drukte en verkeer. Het overstappen van passagiers van de ene trekschuit naar de andere, goederen overslag en later ook het overhalen van bootjes. De stroom mensen en goederen zorgden voor neringen en bedrijvigheid, een economie in wording wat later het centrum van Leidschendam zou worden.

Met de beeldengroep De Damwachters wordt de geschiedenis van Leidschendam gevierd. De hoop en verwachting is dat vele Leidschendammers en Leidschendamse organisaties het voorbeeld van Erfgoed Leidschendam zullen volgen en een donatie doen om het beeld te bekostigen. Donateurs zullen door middel van vermelding op de site en bij grote donaties op het beeld zelf erkend worden.