de Damwachters
zijn van (en voor) ons allemaal

Een bijzonder werk voor een historische plek bij de Leytsche Dam

De beeldend kunstenaar Hans Kuyper heeft een ontwerp gemaakt van het kunstwerk dat uit drie mansfiguren bestaat. De locatie is naast de kolk tussen de sluizen ter hoogte van de Damstraat. Met dit kunstwerk wordt tevens het sinds 1885 werkende sluiscomplex, zowel historisch als iconisch gezien, een compleet geheel. In het voorbijgaan zal het ons dagelijks herinneren aan de roemruchte ontstaansgeschiedenis van deze karakteristieke plek in de gemeente LeidschendamVoorburg. Hier hebben immers onze pioniers gewerkt en gewoond. Zij horen hier thuis en zullen een voornaam baken aan de Vliet worden.

Zie ook de video over de kunstenaar en het beeld

Dit is de studiemaquette als model van het gehele ontwerp.

Dit is de studiemaquette als model van het gehele ontwerp. In werkelijkheid wordt het grootste beeld ongeveer 2,30 meter hoog. De beide gehurkte figuren zullen in dezelfde maatverhouding uitgewerkt worden. De gezichten en de lichaamstaal van de beelden zullen meer expressie krijgen.

De bronzen beeldengroep staat voor een bewogen geschiedenis en is een eerbetoon aan hen die letterlijk tegen de stroom in, de grondleggers zijn geweest van Leidschendam. Zij zullen spoedig gezien gaan worden als de bekendste ‘inwoners’. De huidige tijd maakt het echter lastig om, financieel gezien, voor hen de handen op elkaar te krijgen. Maar we gaan het wel doen. We gaan, net als onze pioniers op de Leytsche Dam, de handen uit de mouwen steken om medio 2013 vol trots aanwezig te zijn bij de onthulling van het gedenkteken. Enkele inwoners van onze gemeente hebben reeds een bedrag beschikbaar gesteld, waarmee een begin is gemaakt met de realisering van het kunstobject. Zij hebben de stichting ‘de Damwachters’ opgericht, die de opdrachtgever is van de beeldengroep en tevens de financiering regelt.

De kunstenaar over het uitbeelden van ‘de Damwachters’

Bij het ontwerpen van de Damwachters heeft beeldend kunstenaar Hans Kuyper (1955) zich o.a. laten leiden door het thematische feit dat Leidschendam lang financieel afhankelijk was van de boten die passeerden. ‘Het wachten en kijken is een belangrijk beeldend aspect’, zegt hij. ‘De staande man rust zelfbewust op een grote hamer, symbool voor arbeid, de opbouw en wellicht de strijd tussen Gouda/Dordrecht en Delft. De hamer staat op een grote geldkist en verbeeldt de bron van inkomsten door tolheffing op de Leytsche Dam. De hond op zijn schouder staat symbool voor trouw en vergankelijkheid. De wijzende man heeft een boot op zijn arm, verwijzend naar de scheepvaart. De verstilde gehurkte figuur heeft een amorfe vorm op het hoofd, die de eerste steen in het water en het begin van de dam symboliseert.’

Zie ook de video over de kunstenaar en het beeld

De beeldengroep in ons midden

De beeldengroep wordt niet alleen een aangenaam ontmoetingspunt, maar dient ook als ‘interessant gezelschap’ voor de terrasbezoekers. Wandelende, varende en fietsende voorbijgangers zullen zeker even stoppen en de beelden willen aanraken. Het worden dan ook aaibare figuren, waardoor het brons gaat glimmen, als tastbaar bewijs dat we de Damwachters begroeten en in ons midden hebben opgenomen.
De beeldengroep komt te staan op een natuurstenen plateau van 2 x 4 meter. Het plateau staat symbool voor de dam in het water van de Vliet. Het wordt zeker ook een prettig plekje om op te zitten.