stichting de Damwachters
Comite van aanbeveling

dhr. drs. W.J. van der Sluijs

burgemeester van Leidschendam-Voorburg

dhr. mr. drs. M. Houtzager

ex-wethouder van Leidschendam-Voorburg

mw. L. Dwarshuis

voorheen gedeputeerde van Zuid Holland

prof. ir. H. de Jonge

directievoorzitter van Brink Groep te Leidschendam

dhr. W.F. de Vreeze

voormalig burgemeester van Leidschendam

dhr. ing. J.J. van Vliet

adviseur van Vereniging Erfgoed Leidschendam

dhr. T. Glasbergen

voorzitter van de Ondernemingsvereniging Leidschendam Centrum