Kunstwerk als eerbetoon
aan pioniers van Leidschendam

Wij als bewoners bij de Vliet zijn ons niet altijd bewust van onze bijzondere woonplaats met zoveel interessante cultuur-historische kenmerken. Het begon al kort na het begin van onze jaartelling, toen de Romeinse veldheer Corbulo de beekjes ten oosten van de oudste strandwal met elkaar verbond, waardoor een veilige vaarroute binnendoor naar Forum Hadriani – het huidige Voorburg – ontstond. Dat werd de ‘Gracht van Corbulo’.

De kunstenaar over het beeld.


Igo van Bohemen

Igo van Bohemen bij een van de studiemodellen, in het atelier van beeldend kunstenaar Hans Kuyper.

Daarna gaf een dam, dwars in de Vliet, eeuwenlang aanleiding tot ‘stoutigheden’ tussen Hollandse steden en ‘kuiperijen’ achter de schermen, zoals dat destijds heette. Dat was niet best. Onze Leytsche Dam werd in die tijd dé twistappel van de Hollanders.
Pas in de 17e eeuw – onze Gouden Eeuw – kwam door pragmatisch inzicht de stedensamenwerking tot stand. Er kwam een trekweg tussen de Leytsche Dam en Leiden, waardoor met veel succes een vaarroute voor trekschuiten tussen Delft en Leiden ontstond. De Leytsche Dam werd een levendig overstapstation met noeste werkers en pioniers. Zij waren bijna 400 jaar geleden de grondleggers van onze mooie woonplaats aan de Vliet.

Daarom is het initiatief genomen om deze grondleggers als een bronzen beeldengroep terug te brengen naar de plaats waar zij gewerkt en gewoond hebben.

Om hiervan een goed beeld te krijgen, halen we op deze site in grote lijnen de roerige geschiedenis van de Leytsche Dam naar voren. Pas dan wordt duidelijk welke betekenis het kunstwerk heeft voor Leidschendam en veel andere bewoners nabij de Vliet.

Ik hoop dan ook van harte dat het initiatief ‘op handen’ gedragen gaat worden en dat de beeldengroep voor en van Leidschendammers de plaats in ons midden krijgt die zij verdient.

Igo van Bohemen